Deltion College Zwolle

Dit jaar reikt het NLF voor de derde maal de jaarlijkse Excellent Aerospace Education Award uit aan een opleiding of school die zich naar het oordeel van het bestuur het meest in positieve zin heeft onderscheiden. Eerdere winnaars waren de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam en de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft.
Om voor de “EAE Award” in aanmerking te komen moet de opleiding of school:

  • Goed onderwijs verzorgen, waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft:
  • Goede contacten onderhouden met het lucht- en ruimtevaartbedrijfsleven en gerelateerde  kennisinstellingen.
  • Een doelgericht beleid voeren om leerlingen/studenten voor lucht- en ruimtevaart te interesseren.
  • Evenementen organiseren om de belangstelling voor lucht- en ruimtevaart in de breedte te wekken.
  • Een actief stagebeleid voeren met het betrokken bedrijfsleven.
  • De leerlingen/studenten van de opleiding ook naast de opleiding enthousiasmeren voor de lucht- en ruimtevaart, bijvoorbeeld door actieve ondersteuning van het organiseren van lezingen en excursies.
  • En uiteraard het prijzenprogramma “Stimuleren om te Excelleren” van het NLF actief steunen en leerlingen/studenten daarvoor enthousiasmeren.

Deltion scoort ruim boven het landelijk gemiddelde wat betreft studententevredenheid en geslaagde studenten (maar liefst 91%). Met de twee vliegtuigen waar de studenten aan mogen sleutelen in de hangar op de campus worden ze helemaal klaargestoomd voor het echte werk. Deltion heeft steeds open gestaan voor contacten met het bedrijfsleven en heeft ook mee gedaan aan de stimuleringsprijzen met een kandidaat voor veelbelovende mbo’ ers. Peter Hoestlandt, leraar Luchtvaarttechniek zet zich al bijna tien jaar in voor het succes van deze opleiding, en biedt op middelbare scholen een uitgebreide voorlichting aan over de opleidingen Luchtvaarttechniek. In een ochtend of middag laten hij zien wat de opleiding inhoudt en ondersteunt dit met filmpjes. Peter en het rest van het team is in staat om de studenten zodanig te motiveren en begeleiden dat ze haast zelfstandig middelbare scholieren op de campus een dagdeel laten meedraaien.

       

NLF-voorzitter Jac Jansen, Deltion College – Peter Hoestlandt, TU Delft Joris Melkert