The nominees for the NLF prizes 2015 were:

MBO
Niels Venterink, Jester Vrijmoeth en Xander Rodenburg
MBO College Airport(ROC van Amsterdam) -> Google glass and maintenance

HBO
Koen Spaanderman
Hogeschool van Amsterdam -> Expert Judgement Method to support KLM Flt Ops Management

Wolraad Kempe en Yvar in ’t Veld
Hogeschool Inholland Delft -> Aquilo Lightweight Rocket Project

Robert Geurts
Hogeschool van Amsterdam -> Pre-Conditioned Air Sub-Freezing Research

Nico de Bock
Hogeschool van Amsterdam -> Simulation-based Turnaround Evaluation for Lelystad Airport


WO
Sathiskumar Anusuya Ponnusami
TU Delft Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek->A hybrid multifunctional fiber for the next gen aircraft

Michelle Achterberg en collega’s
TU Delft Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek-> The Unmanned Cargo Freighter

André Kuipers Ruimtevaartprijs
Deepika Jeyakodi
Instituut voor Lucht- en Ruimterecht, Universiteit Leiden  -> Space Mining

Wolraad Kempe en Yvar in ’t Veld
Hogeschool Inholland Delft -> Aquilo Lightweight Rocket Project

DARe
TU Delft Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek->DARE