NLF Erediploma’s

De erediploma’s worden bij voorkeur ieder jaar toegekend aan max. drie kandidaten.

2018
Dick Verburg
Voor bijzondere verdiensten toegekend aan de heer Dick Verburg wegens: zijn markante en visionaire pionier- en ondernemerschap bij de oprichting en ontwikkeling van ‘European Pilot Selection and Training’ en ‘Multi Pilot Systems’, organisaties die beide zijn uitgegroeid tot alom gewaardeerde bedrijven met hoge relevantie voor de nationale en internationale luchtvaartsector. Zijn sociale bewogenheid, moed, passioneel en ambitieus leiderschap hebben steeds garant gestaan voor het succesvol laten materialiseren van zijn filosofie binnen zijn ondernemingen. Daarmee is hij een waarlijk ambassadeur voor de Nederlandse luchtvaart en dienaar van de mondiale vliegveiligheid.

 

2015
Ir. Jan de Jong
Wegens zijn onmisbare bijdrage aan de groei en ontwikkeling van Fokker Technologies, en daarmee om een sterke vliegtuigindustrie te behouden voor Nederland. Hij wordt algemeen geroemd voor  zijn integriteit, persoonlijke betrokkenheid, ontwikkeling van talent, maar vooral zijn zeer constructieve bijdragen aan de relatie met klanten wereldwijd, en daarmee de wederopstanding van Fokker.

Ir. Rudi den Hertog
Rudi den Hertog is een van de meest markante techneuten in de Nederlandse luchtvaart. Hij is bijzonder betrokken bij de Nederlandse vliegtuigindustrie in de breedste zin, en hij wordt gezien als het technisch geweten van de oude Fokkerorganisatie, de onderhoudselementen hiervan zoals die na 1996 voortgezet werden, en in de recente herstartinspanningen van het Fokker 100 programma bij Rekkof (nu NAC b.v).


2014

Dr. Russel J.H. Wanhill
Wegens zijn grote en langdurige bijdrage als wetenschappelijk onderzoeksdeskundige van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium aan het vergroten van de kennis over het verouderingsgedrag van aerospace materialen en het toepassen van die kennis bij schade- en ongevallenonderzoeken en het formuleren van preventieve maatregelen bij verouderende lucht- en ruimtevaartuigen. Via een leeropdracht aan de TU Delft en via uitgebreide internationala fora heeft hij zijn unieke kennis wereldwijd kunnen uitdragen en wordt hij als een groot metallurg erkend.

De heer Cees P.M. van der Louw
Wegens zijn grote en langdurige verdienste voor de KLM en met haar geassocieerde luchtvaartmaatschappijen op het gebied van voorbereiding, inrichting, regelgeving en uitvoering van de Emergency Management and Responce functie, waarvan een goed functioneren een groot maatschappelijk belang vertegenwoordigt. Met zijn gedurende vele jaren opgedane ervaring en vakmanschap van de Bijlmerramp tot MH17 is hij niet alleen binnen het skyteam een autoriteit op dit gebied, maar geniet hij ook binnen IATA-verband erkenning als een groot deskundige.

2011
Generaal-majoor b.d. F.P. Schulte
Erediploma van het Generaal Snijders Fonds uitgereikt voor zijn verdiensten voor de Koninklijke Luchtmacht en meer in het bijzonder voor de luchtmachtveteranen en voor het wel en wee van het Militair Luchtvaartmuseum te Soesterberg.