TU Delft

Om in aanmerking te komen voor de EAE award moet een onderwijsinstelling voldoen aan een reeks van eisen.
Het NLF heeft in totaal 7 criteria waar naar gekeken wordt. Op al deze criteria moet de opleiding het predicaat excellent verwerven om in aanmerking te komen voor de prijs. De opleiding die dit jaar deze onderscheiding krijgt voldoet dan ook aan al deze 7 criteria.

Het spreekt van zelf dat het verzorgen van goed onderwijs op nummer 1 staat. Dat is niet alleen maar onderwijs voor het onderwijs maar onderwijs waar ook echt behoefte aan is in het bedrijfsleven. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de mate waarin de leerlingen of studenten snel een geode baan vinden na het afronden van hun opleiding.
Ook het onderhouden van goede contacten met de sector is een vereiste. De opleiding moet wat dat betreft midden in de maatschappij staan. Een actief stagebeleid hoort daar heel nadrukkelijk bij.

De opleiding moet daarnaast ook een hele duidelijke rol spelen in het enthousiasmeren voor leerlingen of studenten voor het vakgebied. Wij zoeken duidelijk naar gemotiveerde mensen die er echt voor gaan. Dat geldt niet alleen inde fase dat jonge mensen moeten gaan kiezen voor een vervolgopleiding maar ook tijdens de hele opleiding zelf. Een actieve organisatie van lezingen en excursies is een must. Ook het actief ondersteunen van de leerlingen- of studievereniging van de eigen opleiding is een vereiste.

Ten slotte is vereist dat de opleiding ook de leerlingen of studenten stimuleert om mee te doen aan het prijzenprogramma van het NLF.

De opleiding die dit jaar deze prestigieuze award verdiend heeft  is de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Een opleiding die dit jaar zijn 75-jarig jubileum viert en in al die jaren een gestage stroom van ingenieurs heeft afgeleverd die zeer in trek zijn bij het bedrijfsleven. Het is een van de allergrootste universitaire luchtvaartopleidingen ter wereld. Met ruim 2.500 studenten en een reputatie die ver over onze grenzen reikt is dit echt een sieraad voor ons land en onze sector. Ik vraag dan ook de decaan van deze topopleiding, professor Hester Bijl, en de onderwijsdirecteur ingenieur Aldert Kamp om naar voren te komen om de prijs in ontvangst te komen nemen.