Geschiedenis

Generaal Snijders Fonds

In augustus 1932 werd een comité opgericht om ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de KNVvL haar eerste voorzitter en voorvechter van de Nederlandse luchtvaart, generaal b.d. C.J. Snijders te eren. De top van de Fokker, KLM, NLS en Luchtvaartdienst nam zitting om op 19 oktober de eerste gouden Generaal Snijders Medaille uit te reiken aan de generaal in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Hendrik, de minister van Waterstaat, de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam en vele autoriteiten uit de luchtvaartwereld.

Het Comité werd de Generaal Snijders stichting en reikt sindsdien dit hoogste eerbetoon voor de luchtvaart uit. O.a. aan Albert Plesman (1935), Z.K.H. Prins Bernhard (1953), Gerben Sonderman (1956 postuum), Sergio Orlandini (1987), Martin Schröder (1997) en Peter Hartman (2017).

Nationaal Luchtvaartfonds

In de weken na de beroemde vlucht van de Pelikaan in 1933 ontstond er een initiatief om uit het enorme enthousiasme onder de Nederlandse bevolking een actie ter bevordering van de belangen van de luchtvaart op te zetten: het Pelikaan Comité. Op 10 januari 1934 werd tijdens de huldiging van de Pelikaan bemanning de oprichting bekend gemaakt van het Nationaal Luchtvaartfonds. Op 9 oktober 1934 kwam het uitvoerend comité van het Nationale Pelikaancomité bijeen voor de slotvergadering, waarbij ruim een ton aan bijeengebrachte opbrengsten aan de voorzitter ir. J.F. de Vogel van de op 16 augustus 1934 opgerichte stichting van het Nationaal Luchtvaartfonds kon worden overgedragen. Deze stichting had ten doel de Nederlandse luchtvaart, waar ook, in de ruimste zin en in al haar vertakkingen en toepassingen, te bevorderen. Zij trachtte dit te bereiken door het verspreiden van juiste luchtvaartbegrippen onder de bevolking en in het bijzonder onder de jeugd, door het geven van bijdragen voor studiebeurzen en studiereizen, door het uitschrijven van prijsvragen, door het steunen van al die gevallen, welke door het bestuur van de stichting waardig zullen worden bevonden om te worden gesteund.

Fokkerfonds

Ter gelegenheid van het feit dat hij 25 jaar geleden op een door hem zelfgebouwd vliegtuig zijn vliegbrevet haalde, besloot A.H.G. Fokker op 16 mei 1936 een stichting in het leven te roepen, het “A.H.G. Fokkerfonds”, waarin hij als eerste een bedrag van ƒ 100.000 stortte. Het Fonds stelde zich ten doel bevordering van vliegopleidingen voor een zo groot mogelijk aantal Nederlanders, steun geven aan luchtvaartpioniers en hun nabestaanden, het bevorderen en ontwikkelen van de Nederlandse Luchtvaart en het verlenen van studiebeurzen. Hij koos prominente vertegenwoordigers uit de luchtvaart als bestuur waaronder de voorzitter van de KNVvL en de voorzitter van de Raad van Beheer van de Nationale Luchtvaartschool. In het eerste jaar werden al 23 leerlingen voor het zweefvliegbrevet en 33 leerlingen voor het motorvliegbrevet opgeleid.

Van den Berch van Heemstede Fonds

Eén van de medeoprichters van de KLM was de zakenman jhr. I.L. van den Berch van Heemstede, enthousiast ballonvaarder en algemeen secretaris van de KNVvL. Ook werd hij in 1919 de eerste secretaris-generaal van de International Air Traffic Association (IATA). Hij was als spin in het web bij alle Nederlandse luchtvaartactiviteiten betrokken. Zo was hij als secretaris aan de stichting Nationaal Luchtvaartfonds verbonden. Ook richtte hij in de Tweede Wereldoorlog via de stichting Van den Berch van Heemstede het National Steunfonds op. Na zijn overlijden kreeg deze stichting een belangrijk legaat, dat mede ten goede kwam van het Nationaal Luchtvaartfonds, waarmee vanaf 1968 werd samengewerkt.

Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds

In 1985 fuseren het Nationaal Luchtvaart Fonds, het Fokker Fonds en het van den Berch van Heemstede Fonds tot van den Berch van Heemstede Luchtvaartfonds. Daarnaast bestaat op dat moment nog het Generaal Snijders Fonds. Inmiddels raken van het ene fonds de middelen uitgeput terwijl het andere fonds beschikt over een gezond eigen vermogen. Als bestuurslid van het Generaal Snijders Fonds wordt Anne Cor Groeneveld in 2009 benaderd om bestuurslid en projectleider te worden voor de Nationale Luchtvaart Prijs bij het Fokker van den Berch van Heemstede Luchtvaartfonds. Op 24 april 2012, leid dit tot een fusie van beide fondsen onder de naam Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds, het NLF. Tot de fusie was Lt.-generaal b.d. Dick Starink voorzitter van het generaal Snijders Fonds. Lt.-generaal b.d. Droste, oud-decaan van de Faculteit Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft, neemt het voorzitterschap op zich van het NLF. In 2017 wordt dit overgenomen door Lt.-generaal b.d. Jac. Jansen en per 2021 door Anne Cor Groeneveld. Het bestuur is samengesteld uit een afspiegeling van de lucht- en ruimtevaartsector, onderwijs, studenten en ‘young professionals’. NLF Partners zijn o.a. KLM, Royal Schiphol Group, Luchtverkeersleiding Nederland, Koninklijke Luchtmacht, GKN Fokker, Airbus, Embraer, Netherlands Space Office, Hotel van Oranje, DECOS en Incontrol.