Actuele beleidsplan

Doelstelling
Het Nederlands Lucht en Ruimtevaart Fonds (NLF) is ontstaan uit een samenvoeging van het Generaal Snijders Fonds (1932) en het Nationaal Luchtvaart Fonds (1934), later het Fokker – Van den Berch van Heemstede Lucht¬vaart Fonds geheten, en heeft als doel de bevordering van de Nederlandse (betrokkenheid bij) lucht- en ruimtevaart.
De stichting heeft ten doel het bevorderen en opwekken van de belangstelling voor en de betrokkenheid bij de Nederlandse lucht- en ruimtevaart in de breedste zin, alsmede het nemen van maatregelen die, ter beoordeling van het bestuur van de stichting, aan de bloei van de Nederlandse lucht- en ruimtevaart ten goede kunnen komen.

Het NLF kent verschillende prijzen waaronder:

  • Gouden C.J. Snijders medaille
  • Martin Schröder Luchtvaart Ondernemers Prijs
  • Andre Kuipers ruimtevaartprijs
  • NLF Stimuleringsprijzen

Naast prijzen kan het NLF besluiten zogenoemde erediploma’s toe te kennen.

Inkomsten
Inkomsten worden verkregen uit eenmalige donaties en de bijdragen van de NLF Partners. NLF Partners bestaan voornamelijk uit organisaties die acties zijn in de lucht- en/of ruimtevaartsector.
Daarnaast worden er eveneens opbrengsten gegenereerd met bestaande vermogen in de vorm van ontvangen rente en resultaat uit de beleggingsportefeuille.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed aan het prijzengeld dat jaarlijks wordt uitgereikt. De jaarlijkse uitreiking en overige bijeenkomsten zijn onderdeel van de jaarlijkse kosten en daarnaast is er sprake van beperkte reguliere organisatiekosten. De stichting probeert de organisatiekosten zo beperkt als mogelijk te houden.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is eenduidig. Bezoldiging van bestuurders en/of beleidsbepalers vindt plaats om niet. Er is geen sprake van overige (vrijwilligers) vergoedingen aan bestuurders en/of beleidsbepalers. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst en daarmee is er ook geen sprake van bezoldiging of betaling van vrijwilligersvergoedingen aan personeel.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 
Tijdens de COVID-periode is hard gewerkt om de NLF doelstellingen in stand te houden met andere middelen dan gebruikelijk. Zo zijn veel contacten en afspraken via de nieuwe manieren van communicatie en overleg overeind gebleven. Uiteraard moest dit gebeuren met respect voor de ongelofelijk moeilijke periode waarin vooral de luchtvaart terechtkwam.

Onderstaand een opsomming van de belangrijkste NLF activiteiten:

Op 18 maart 2022 werd de prijsuitreiking gedaan voor de genomineerden uit 2020 en 2021. Het leverde zes winnende personen of teams op die elk een geldprijs van € 2.500,- verdienden.
Daarnaast werd tijdens deze gelegenheid de KLM Flight Academy gehonoreerd met de Excellent Aerospace Education Award.
Op 10 juni 2022 werd de hoogste Nederlandse ruimtevaart onderscheiding toegekend. Na André Kuipers werd de Nederlandse Ruimtevaart Erepenning nu uitgereikt aan Nico van Putten. Zijn grote verdiensten voor de ruimtevaart, vooral als directielid van NSO, werd hiermee op terechte wijze gemarkeerd.
Op 12 september 2022 organiseerde het NLF een High Level Diner in de residentie van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht als gast van de Commandant der Luchtstrijdkrachten Lt-Generaal Luyt. Veel prominente gasten van de NLF Partners waren aanwezig en een NLF Team hield een presentatie over de geplande themabijeenkomst in 2023.
Op 15 oktober 2022 werd een belangrijke toetsing- en trainingsdag georganiseerd. Dit leverde de nominaties op voor de NLF Award Ceremony van 18 november. Daar werden de Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart Prijzen van 2022 uitgereikt. Op deze avond werden tevens twee Certificaten voor Excellente MBO-ers toegekend. Tot slot van de avond vond de uitreiking plaats van een NLF Erediploma aan Marcel van Varik.

Jaarrekeninginformatie
Meer informatie over de jaarrekeningen kun je hier terugvinden : http://luchtvaartfonds.com/?page_id=31&lang=nl 

 
Standaardformulier ANBI
ANBI Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen | Nederlands Lucht-en Ruimtevaartfonds