In 2014 heeft het NLF voor het eerst de jaarlijkse Excellent Aerospace Education Award uitgereikt aan een opleiding of school die zich naar het oordeel van het bestuur het meest in positieve zin heeft onderscheiden.
Om voor de “EAE Award” in aanmerking te komen moet de opleiding of school:

  • Goed onderwijs verzorgen, waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft;
  • Goede contacten onderhouden met het lucht- en ruimtevaartbedrijfsleven en gerelateerde  kennisinstellingen.
  • Een doelgericht beleid voeren om leerlingen/studenten voor lucht- en ruimtevaart te interesseren.
  • Evenementen organiseren om de belangstelling voor lucht- en ruimtevaart in de breedte te wekken.
  • Een actief stagebeleid voeren met het betrokken bedrijfsleven.
  • De leerlingen/studenten van de opleiding ook naast de opleiding enthousiasmeren voor de lucht- en ruimtevaart, bijvoorbeeld door actieve ondersteuning van het organiseren van lezingen en excursies.
  • En uiteraard het prijzenprogramma “Stimuleren om te Excelleren” van het NLF actief steunen en leerlingen/studenten daarvoor enthousiasmeren.

Het NLF wil de “EAE Award “niet alleen toekennen om te waarderen maar ook om te stimuleren. Daarom zal de award maximaal één maal per drie jaar worden toegekend aan de zelfde opleidingsorganisatie. U snapt dat het bestuur hoopt dat de winnaar ondanks dit gegeven ook de komende jaren zal doorgaan met de zo aansprekende wijze waarop zij de jeugd weet te laten kiezen voor lucht- en ruimtevaart.