Om in aanmerking te komen voor de EAE award moet een onderwijsinstelling voldoen aan een reeks van eisen.
Het NLF heeft in totaal 7 criteria waar naar gekeken wordt. Op al deze criteria moet de opleiding het predicaat excellent verwerven om in aanmerking te komen voor de prijs. De opleiding die dit jaar deze onderscheiding krijgt voldoet dan ook aan al deze 7 criteria.

Om voor de “EAE Award” in aanmerking te komen moet de opleiding of school:

  • Goed onderwijs verzorgen, waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft;
  • Goede contacten onderhouden met het lucht- en ruimtevaartbedrijfsleven en gerelateerde  kennisinstellingen.
  • Een doelgericht beleid voeren om leerlingen/studenten voor lucht- en ruimtevaart te interesseren.
  • Evenementen organiseren om de belangstelling voor lucht- en ruimtevaart in de breedte te wekken.
  • Een actief stagebeleid voeren met het betrokken bedrijfsleven.
  • De leerlingen/studenten van de opleiding ook naast de opleiding enthousiasmeren voor de lucht- en ruimtevaart, bijvoorbeeld door actieve ondersteuning van het organiseren van lezingen en excursies.
  • En uiteraard het prijzenprogramma “Stimuleren om te Excelleren” van het NLF actief steunen en leerlingen/studenten daarvoor enthousiasmeren.

Het spreekt van zelf dat het verzorgen van goed onderwijs op nummer 1 staat. Dat is niet alleen maar onderwijs voor het onderwijs maar onderwijs waar ook echt behoefte aan is in het bedrijfsleven. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de mate waarin de leerlingen of studenten snel een geode baan vinden na het afronden van hun opleiding.
Ook het onderhouden van goede contacten met de sector is een vereiste. De opleiding moet wat dat betreft midden in de maatschappij staan. Een actief stagebeleid hoort daar heel nadrukkelijk bij.
De opleiding moet daarnaast ook een hele duidelijke rol spelen in het enthousiasmeren voor leerlingen of studenten voor het vakgebied. Wij zoeken duidelijk naar gemotiveerde mensen die er echt voor gaan. Dat geldt niet alleen inde fase dat jonge mensen moeten gaan kiezen voor een vervolgopleiding maar ook tijdens de hele opleiding zelf. Een actieve organisatie van lezingen en excursies is een must. Ook het actief ondersteunen van de leerlingen- of studievereniging van de eigen opleiding is een vereiste.
Ten slotte is vereist dat de opleiding ook de leerlingen of studenten stimuleert om mee te doen aan het prijzenprogramma van het NLF.

Het NLF wil de “EAE Award “niet alleen toekennen om te waarderen maar ook om te stimuleren. Daarom zal de award maximaal één maal per drie jaar worden toegekend aan de zelfde opleidingsorganisatie. U snapt dat het bestuur hoopt dat de winnaar ondanks dit gegeven ook de komende jaren zal doorgaan met de zo aansprekende wijze waarop zij de jeugd weet te laten kiezen voor lucht- en ruimtevaart.