Drieëndertig lucht – en of ruimtevaart gerelateerde opleidingen kunnen met hun studenten jaarlijks meedingen naar de Lucht- en Ruimtevaartprijzen.
De NLF-Prijzen zijn als volgt:

NLF Prijzen 2020-2021 WO (€5.000,-*)
NLF Prijzen 2020-2021 HBO (€5.000,-*)
NLF Prijzen 2020-2021 MBO (€5.000,-*)
Certificaat Excellente MBO-er (excellent vakmanschap MBO-student, technisch en niet-technisch)
André Kuipers Ruimtevaart Prijs (€2.500,- jaarlijks tbv. WO, HBO of MBO)
Noordwijkse Ruimtevaart Prijs (€2.500,- jaarlijks tbv. WO, HBO of MBO)

*NLF Prijzen kunnen worden gesplitst in technisch, operationeel en dienstverlenend

Het algemene thema waaraan de inzenders moeten voldoen is: “Stimuleren om te Excelleren”. De inzendingen zijn gericht op innovatie in luchtvaart en of ruimtevaart. Dat kan variëren van zeer diepgaand onderzoek tot zeer breed en algemeen toepasbaar.
De uitschrijving voor de stimuleringsprijsvraag geschiedt op drie niveaus: MBO, HBO en WO.. De keuze van de thema’s, de vraagstelling en de eerste selectie geschiedt in nauw overleg met de onderwijsinstellingen die zich op de drie genoemde niveaus met lucht- en ruimtevaartonderwijs bezighouden. Het bestuur benoemt per prijs een jury van buiten de onderwijsinstellingen.

Naast de aanwending van de eigen middelen van de stichting voor de bovengenoemde activiteiten, zal het bestuur actief streven naar het verwerven van externe fondsen, legaten, enz.