Drieëndertig lucht – en of ruimtevaart gerelateerde opleidingen kunnen met hun studenten jaarlijks meedingen naar de Lucht- en Ruimtevaartprijzen.
De NLF-Prijzen zijn als volgt:

Parmentier Prijs (ATPL opleiding, certificaat en/of bedrag per keer vast te stellen)

Smart Mobility Prijs (Certificaat en/of bedrag per keer vast te stellen)

Duurzame Luchtvaart Prijs (Ter beschikking gesteld door de KLM €2.500,- tbv. WO, HBO of MBO)

Anthony Fokker Prijs (Ter beschikking gesteld door Fokker €2.500,- tbv. WO, HBO of MBO)

Noordwijkse Ruimtevaart Prijs (Ter beschikking gesteld door de gemeente Noorwijk €2.500,- tbv. WO, HBO of MBO)

André Kuipers Ruimtevaart Prijs (Ter beschikking gesteld door de André Kuipers Stichting €2.500,- tbv. WO, HBO of MBO)

Daarnaast ontvangen alle genomineerden een certificaat.

Het algemene thema waaraan de inzenders moeten voldoen is: “Stimuleren om te Excelleren”. De inzendingen zijn gericht op innovatie in luchtvaart en of ruimtevaart. Dat kan variëren van zeer diepgaand onderzoek tot zeer breed en algemeen toepasbaar.
De uitschrijving voor de stimuleringsprijsvraag geschiedt op drie niveaus: MBO, HBO en WO.. De keuze van de thema’s, de vraagstelling en de eerste selectie geschiedt in nauw overleg met de onderwijsinstellingen die zich op de drie genoemde niveaus met lucht- en ruimtevaartonderwijs bezighouden. Het bestuur benoemt per prijs een jury van buiten de onderwijsinstellingen.

Naast de aanwending van de eigen middelen van de stichting voor de bovengenoemde activiteiten, zal het bestuur actief streven naar het verwerven van externe fondsen, legaten, enz.