Anne Cor Groeneveld
Anne Cor Groeneveld bekleedt diverse bestuurlijke, toezichthoudende en adviserende functies o.a. bij de André Kuipers Stichting, het Da Vinci Comité, Texel Airport NV, JetSupport Group, Stichting Kleynkoor e.a.
Van 2000 tot 2016 was hij voorzitter van de Dutch Aviation Group (DAG) en als oprichter van de Dutch Dakota Association (DDA) bekleedde hij 28 jaar het voorzitterschap. Van 1973 tot 2003 was hij werkzaam voor Transavia in diverse functies en tot het einde van zijn dienstverband bleef hij daarnaast actief als Boeing gezagvoerder.
Rob Hougée
SVP Finance & Control CArgo business AirFrance/KLM & CFO Martinair

Rob Hougée studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Direct na zijn studie werd hij als financieel management trainee aangenomen bij KLM. Hij verbleef 8 jaar in het buitenland in respectievelijk New York en Frankfurt en vervolgde zijn carriere bij KLM in diverse financiele functies. Daarna werd hij SVP Operations bij KLM Cargo en was verantwoordelijk voor de gehele logistieke operatie op de hub Schiphol voor KLM Cargo. Hij keerde begin 2000 terug naar de financiele omgeving op het hoofdkantoor van de KLM in Amstelveen, als Controller Passage Business. In die periode werkte hij mee aan de fusie met Air France In 2009 werd hij CFO bij Martinair en in 2011 werd hij tevens benoemd tot CFO van Transavia. Vanaf begin 2013 bekleed hij de functie SVP Finance & Control voor de Cargo Business van AirFrance/KLM en is hij nog steeds CFO van Martinair.
Bart de Vries
Directeur KLM Flight Academy
Bart de Vries heeft zijn vliegopleiding doorlopen bij de KLM Flight Academy en is als gezagvoerder Boeing 777 & 787 actief verkeersvlieger bij KLM. Naast het vliegen heeft hij vanaf vroeg in zijn loopbaan managementfuncties vervuld. Zo was hij onder meer hoofd van de veiligheidsmanagement-afdeling van KLM, heeft hij leiding aan de 737 en 777 vliegers gegeven en is hij Executive Vice President van Flight Operations geweest, een functie met verantwoording voor de volledige vliegoperatie van KLM. Sinds begin 2019 is hij directeur van de vliegschool van KLM, de KLM Flight Academy gevestigd te Groningen Airport Eelde. Bart heeft vanuit deze functies ook veel internationale ervaring mogen opdoen. Zo was hij lid van de board of governors van de Flight Safety Foundation, van de IATA Operations Committee en voorzitter van de technical operations committee van de Association of European Airlines. Thans is hij namens KLM en Airlines 4 Europe vice-chairman van ACARE, de Advisory Council for Aviation Research and innovation in Europe
Kolonel drs. T.N. Born

Informatie wordt bijgewerkt

Prof. dr. Henri Werij
Decaan Faculteit L&R TU Delft
Prof. dr. H.G.C. (Henri) Werij is de decaan van de faculteit. Werij studeerde experimentele natuurkunde aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1988 cum laude promoveerde in de atoomfysica. Vervolgens werkte hij als onderzoeker bij het Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) in Boulder, Colorado (VS) en bij de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1993 is hij verbonden aan TNO, eerst als wetenschapper en later in een keur van (management)functies. Zijn laatste functie bij TNO was Director of Space and Scientific Instrumentation.
In zijn jaren als onderzoeker publiceerde hij meer dan 25 wetenschappelijke artikelen. Ook daarna verloor hij de wetenschap niet uit het oog. Werij is lid van de NWO- adviescommissie Gecondenseerde materie en optische fysica (COMOP), van het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) en van het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER).  Ook was hij lid was van de Advisory Council of the faculty.

Jaime Aalders,
President VSV ‘Leonardo da Vinci’
Jaime is de huidige President van de VSV ‘Leonardo da Vinci’, de studievereniging voor luchtvaart- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Al sinds 1945 is het doel van de vereniging het behartigen van de belangen van de studenten in de breedste zin van het woord. Dit doet zij op gebied van onderwijs, sociale activiteiten en carrière.
Ten eerste ondersteunt de VSV ‘Leonardo da Vinci’ de studenten bij hun studie door middel van onderwijs evaluatie en de verkoop van studieboeken. Daarnaast biedt zij een sociaal platform waar studenten hun collega’s kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien op persoonlijk en organisatorisch vlak. Ten slotte zorgt zij voor de connectie tussen de studenten en bedrijven in de vorm van inhouse dagen, lezingen, een bedrijvenbeurs en verschillende studiereizen.  Als lid van de VSV ‘Leonardo da Vinci’ is Jaime e o.a. verantwoordelijk voor de organisatie van het luchtvaartsymposium met als thema “Evolution of Aviation”.