Jacques Jansen ,
Lt-Generaal b.d.

Jacques Jansen studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en werd vervolgens in Canada opgeleid als jachtvlieger. In de Koninklijke Luchtmacht vervulde hij diverse commando- en beleidsfuncties en werd in 2008 benoemd tot Commandant Luchtstrijdkrachten. In 2012 rondde hij zijn militaire loopbaan af en werd Directeur van Eurocontrol Maastricht tot 2017. Vanaf september 2018 zal hij Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Aerospace Centre worden

Anne Cor Groeneveld

Anne Cor Groeneveld bekleedt diverse bestuurlijke, toezichthoudende en adviserende functies o.a. bij de André Kuipers Stichting, het Da Vinci Comité, Texel Airport NV, JetSupport Group, Stichting Kleynkoor e.a.
Van 2000 tot 2016 was hij voorzitter van de Dutch Aviation Group (DAG) en als oprichter van de Dutch Dakota Association (DDA) bekleedde hij 28 jaar het voorzitterschap. Van 1973 tot 2003 was hij werkzaam voor Transavia in diverse functies en tot het einde van zijn dienstverband bleef hij daarnaast actief als Boeing gezagvoerder.

Rob Hougée
SVP Finance & Control CArgo business AirFrance/KLM & CFO Martinair

Rob Hougée studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Direct na zijn studie werd hij als financieel management trainee aangenomen bij KLM. Hij verbleef 8 jaar in het buitenland in respectievelijk New York en Frankfurt en vervolgde zijn carriere bij KLM in diverse financiele functies. Daarna werd hij SVP Operations bij KLM Cargo en was verantwoordelijk voor de gehele logistieke operatie op de hub Schiphol voor KLM Cargo. Hij keerde begin 2000 terug naar de financiele omgeving op het hoofdkantoor van de KLM in Amstelveen, als Controller Passage Business. In die periode werkte hij mee aan de fusie met Air France In 2009 werd hij CFO bij Martinair en in 2011 werd hij tevens benoemd tot CFO van Transavia. Vanaf begin 2013 bekleed hij de functie SVP Finance & Control voor de Cargo Business van AirFrance/KLM en is hij nog steeds CFO van Martinair.

Kolonel drs. T.N. Born

Informatie wordt bijgwerkt

Prof. dr. Henri Werij
Decaan Faculteit L&R TU Delft

Prof. dr. H.G.C. (Henri) Werij is de decaan van de faculteit. Werij studeerde experimentele natuurkunde aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1988 cum laude promoveerde in de atoomfysica. Vervolgens werkte hij als onderzoeker bij het Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) in Boulder, Colorado (VS) en bij de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1993 is hij verbonden aan TNO, eerst als wetenschapper en later in een keur van (management)functies. Zijn laatste functie bij TNO was Director of Space and Scientific Instrumentation.
In zijn jaren als onderzoeker publiceerde hij meer dan 25 wetenschappelijke artikelen. Ook daarna verloor hij de wetenschap niet uit het oog. Werij is lid van de NWO- adviescommissie Gecondenseerde materie en optische fysica (COMOP), van het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) en van het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER).  Ook was hij lid was van de Advisory Council of the faculty.

Reineke van der Kolk
Manager Public Affairs, 
Airbus Defence and Space Netherlands B.V.

Leanne van Dam,
President VSV ‘Leonardo da Vinci’

Leanne is de huidige President van de VSV ‘Leonardo da Vinci’, de studievereniging voor luchtvaart- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Al sinds 1945 is het doel van de vereniging het behartigen van de belangen van de studenten in de breedste zin van het woord. Dit doet zij op gebied van onderwijs, sociale activiteiten en carrière.
Ten eerste ondersteunt de VSV ‘Leonardo da Vinci’ de studenten bij hun studie door middel van onderwijs evaluatie en de verkoop van studieboeken. Daarnaast biedt zij een sociaal platform waar studenten hun collega’s kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien op persoonlijk en organisatorisch vlak. Ten slotte zorgt zij voor de connectie tussen de studenten en bedrijven in de vorm van inhouse dagen, lezingen, een bedrijvenbeurs en verschillende studiereizen.  Als lid van de VSV ‘Leonardo da Vinci’ is Leanne e o.a. verantwoordelijk voor de organisatie van het luchtvaartsymposium met als thema “Evolution of Aviation”.