Anne Cor Groeneveld

Anne Cor Groeneveld bekleedt diverse bestuurlijke, toezichthoudende en adviserende functies o.a. bij de André Kuipers Stichting, het Da Vinci Comité, Texel Airport NV, JetSupport Group, Stichting Kleynkoor e.a.
Van 2000 tot 2016 was hij voorzitter van de Dutch Aviation Group (DAG) en als oprichter van de Dutch Dakota Association (DDA) bekleedde hij 28 jaar het voorzitterschap. Van 1973 tot 2003 was hij werkzaam voor Transavia in diverse functies en tot het einde van zijn dienstverband bleef hij daarnaast actief als Boeing gezagvoerder.

Marlou Banning
Bart de Vries
Vice President Safety & Compliance Organisation

Bart de Vries heeft zijn vliegopleiding doorlopen bij de KLM Flight Academy en is als gezagvoerder Boeing 777 & 787 actief verkeersvlieger bij KLM. Naast het vliegen heeft hij vanaf vroeg in zijn loopbaan managementfuncties vervuld. Zo was hij onder meer hoofd van de veiligheidsmanagement-afdeling van KLM, heeft hij leiding aan de 737 en 777 vliegers gegeven en is hij Executive Vice President van Flight Operations geweest, een functie met verantwoording voor de volledige vliegoperatie van KLM. Sinds begin 2019 is hij directeur van de vliegschool van KLM, de KLM Flight Academy gevestigd te Groningen Airport Eelde. Bart heeft vanuit deze functies ook veel internationale ervaring mogen opdoen. Zo was hij lid van de board of governors van de Flight Safety Foundation, van de IATA Operations Committee en voorzitter van de technical operations committee van de Association of European Airlines. Thans is hij namens KLM en Airlines 4 Europe vice-chairman van ACARE, de Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe.

Kolonel drs. Talitha Born EMSD
Ministerie van Defensie

Ir. J.A. (Joris) Melkert
Faculteit L&R TU Delft
Jeroen Rotteveel,
CEO & Co-founder van ISIS – Innovative Solutions In Space 

Jeroen studeerde Aerospace Engineering aan de TU Delft, en volgde een Master in Space Systems Engineering. Na zijn studie startte hij ISIS – Innovative Solutions In Space. Jeroen bekleedt daarnaast verschillende bestuursfuncties, zoals het voorzitterschap van SpaceNed, de branche organisatie van de Nederlandse ruimtevaartindustrie. Tevens is hij penningmeester bij de Delfi Foundation en AMSAT-NL.

Ir. Marc Pieters,
KLM Flight Academy & TU Delft Aerospace Engineering

Jim Ruysenaars
President VSV ‘Leonardo da Vinci’

Jim is de huidige President van de VSV ‘Leonardo da Vinci’, de studievereniging voor luchtvaart- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Al sinds 1945 is het doel van de vereniging het behartigen van de belangen van de studenten in de breedste zin van het woord. Dit doet zij op gebied van onderwijs, sociale activiteiten en carrière.
Ten eerste ondersteunt de VSV ‘Leonardo da Vinci’ de studenten bij hun studie door middel van onderwijs evaluatie en de verkoop van studieboeken. Daarnaast biedt zij een sociaal platform waar studenten hun collega’s kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien op persoonlijk en organisatorisch vlak. Ten slotte zorgt zij voor de connectie tussen de studenten en bedrijven in de vorm van inhouse dagen, lezingen, een bedrijvenbeurs en verschillende studiereizen.