Doelen en visie NLF

Het Nederlands Lucht en Ruimtevaart Fonds is ontstaan uit een samenvoeging van het Generaal Snijders Fonds (1932) en het Nationaal Luchtvaart Fonds (1934), later het Fokker – Van den Berch van Heemstede Lucht¬vaart Fonds geheten, en heeft als doel de bevordering van de Nederlandse (betrokkenheid bij) lucht- en ruimtevaart.

De stichting heeft ten doel het bevorderen en opwekken van de belangstelling voor en de betrokkenheid bij de Nederlandse lucht- en ruimtevaart in de breedste zin, alsmede het nemen van maatregelen die, ter beoordeling van het bestuur van de stichting, aan de bloei van de Nederlandse lucht- en ruimtevaart ten goede kunnen komen.

Organisatie Stichting Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds:
  • Raad van Advies
  • Bestuur
  • Financiële Commissie o.l.v. Marlou Banning
  • Erediploma’s
  • NLF Stimuleringsprijzen
  • Comité Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart Prijzen o.l.v. Anne Cor Groeneveld
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  1. het door aansprekende publiciteit wekken van het juiste begrip omtrent de lucht- en ruimtevaart bij de overheid en de politiek, alsmede onder de bevolking en in het bijzonder onder de jeugd;
  2. de toekenning van de C.J. Snijders-medaille en Erediploma’s aan Nederlandse personen en/of rechtspersonen die zich hebben onderscheiden op het terrein van de lucht- en/of ruimtevaart;
  3. het uitschrijven van stimuleringsprijsvragen voor de verschillende niveaus van onderwijs op het gebied van de lucht- en ruimtevaart;
  4. alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen, waaronder begrepen het maken van propaganda en het bijeenbrengen van middelen tot het in stand houden en versterken van de stichting.